โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

ด้วยโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เราเน้นการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมเกรดเดียวกับสินค้าส่งออกและเทคโนโลยีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเนื้อผ้า แพทเทิร์นเสื้อ วิธีการเย็บแบบพิเศษ เครื่องจักรอัตโนมัติที่ลดขั้นตอนการใช้คนทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง Human Error รวมไปถึงพนักงานส่วนต่างๆที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนจนสามารถผ่านมาตรฐานช่างฝีมือที่สามารถทำงานให้กับ Smart Uniform ได้ นอกจากนั้นเรายังมีนโยบายสนับสนุนพนักงานที่เป็นคนไทย หรือแรงงานฝีมือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเท่านั้น (ไม่มีแรงงานเถื่อนหรือคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาติในไทย) รวมทั้งไม่มีแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณท์เข้าทำงาน คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพสินค้าจากทาง SMART Uniform